کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۱

لغو داوطلبانه دستور موقت  دادگاه در سايه ميثاق وحدت

با تقاضاي عضو سابق هيئت بازرسي كانون  دستور موقت دادگاه در درابطه با منع اجراي تصميمات  مجمع عمومي مورخ، چهارم آبان ماه، يكهزار و سيصد و نود يك لغو گرديد.

اختلاف نظر هاي موجود در مديريت كانون بيش از سه سال است كه عملا مديريت اين موسسه را با دشواري هاي بسيار زيادي روبرو نموده بود. ارجاع اين اختلاف نظرها به دستگاه قضايي پديده اي بود كه از طرف مديراني كه نگران آينده كانون بودند نمي توانست مورد توجه قرار نگيرد. بي ترديد اختلاف نظرها در يك فرآيند منطقي و درون سازماني موجبات رشد كانون را فراهم مي آورد اما طرح آن در سطح عمومي بي شك موجب تضعيف موقعيت كانون و ركود عملكرد آن مي گرديد.

تلاش مديران قديم و جديد كانون براي وحدت در چارچوب حفظ و رشد كانون اقدام مسئولانه اي بود كه در 27 بهمن ماه سالجاري تحقق يافت. اين اقدام عملي مديران كانون اين انگيزه را براي يكي از اعضاي سابق هيئت بازرسي به وجود آورد كه با لغو داوطلبانه دستور موقت به بن بست حقوقي به وجود آمده در كانون پايان دهد.

اين اقدام امكان تداوم فعاليت هيئت مديره منتخب مجمع عمومي مورخ 4/8/91 را فراهم نمود. ضمن تشكر صميمانه از دوست گرامي جناب آقاي علي مظاهري كه گام مهمي را در وفاداري به ميثاق وحدت مديران سازمان برداشتند، براي اعضاي هيئت مديره و هيئت بازرسي جديد كانون هموفيلي ايران در راه خدمت به بيماران هموفيلي آرزوي موفقيت مي نماييم. اميد آن داريم كميته راهبردي 7 نفره منتخب جلسه بيست و هفتم بهمن ماه سالجاري بتواند با ارايه نقطه نظرات مشورتي خود كمك شايسته اي به مديران منتخب مجمع براي حل بحران هاي جاري بنمايد.

hokme-laghve-dastor

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...