کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

کانون هموفیلی ایران سازمانی است توانمند، دموکراتیک، فراگیر و اثرگذار در سطح ملی و بین المللی که ضمن تعامل با دولت در تدوین و اجرای قوانین بهداشتی، درمانی و رفاهی، با بهره مندی از منابع مالی پایدار، نیروی داوطلب و کمیته های تخصصی در نهادینه نمودن دستاوردهای خود در راستای اهداف توسعه هزاره سوم توفیق یافته است. کانون بر مراحل تهیه و تولید دارو و توزیع بهینه آن نظارت مستمر داشته و طرح پروفیلاکسی برای کودکان زیر 10 سال در 5 استان اجرائی شده است.

مرکز درمان جامع هموفیلی ایران با نظارت راهبردی هیئت مشاوره علمی و پزشکی کانون، در همه زمینه ها به خصوص در شناسائی ناقلین، زنان دچار اختلال انعقادی و پیشگیری از تولد موفق شده و در چند استان دیگر نیز درمانگاه جامع تاسیس گردیده است. اکثر بیماران و خانواده هایشان از آموزش های اولیه برخوردار بوده، حمایت حقوقی از ایشان محقق شده و عضو تعاونی های مسکن و اشتغال هستند. پورتال این کانون راهنمای برنامه ریزی، پژوهش و مدیریت است.

نظرات بسته شده است.

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...