کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

حسابرسی در کانون هموفیلی ایران

بر اساس بند یک ماده ۲۲ اساسنامه موسسه حسابرسی منتخب  هیئت بازرسی مسئولیت حسابرسی و اظهار نظر درباره مباحث مالی کانون را بر عهده گرفته و پس از انجام عملیات حسابرسی گزارش خود را به مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران تقدیم می نماید.

بند ۱ ماده ۲۲ اساسنامه :

مجمع عمومی عادی در هر سال سه نفر از اعضای مجمع را بعنوان هیئت بازرسی اصلی و دو نفر را بعنوان بازرسان علی البدل از بین کاندیدها و هیئت بازرسی انتخاب می نماید تا بر اساس اساسنامه به وظایف خود عمل نماید همچنین هیئت مذکور موظف است یکی از مؤسسات حسابرسی (حسابداران رسمی) معتبر را جهت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مالی و حسابداری، استفاده نماید و اظهار نظر کتبی و مشروح مؤسسه حسابرسی مذکور را به مجمع عمومی ارائه نماید.

تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه:

انتخاب مؤسسه حقوقی در هیئت بازرسی رافع مسئولیت قانونی شخصیت های حقیقی هیئت بازرسی نخواهد بود.  

طی ۵ سال گذشته موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر یکبار و موسسه حسابرسی فراز مشاور ۴ سال  متوالی مسئولیت حسابرسی کانون را بر عهده داشته اند. موسسه حسابرسی فراز مشاور عضو رسمی جامعه حسابران ایران و معتمد بورس بوده و مدیران آن عبارتند از نریمان ایلخانی – پرویز صادقی – اضغر عبدالهی تیر آبادی – فریبرز حیدری بیگوند و سعید خاریابند هستند. این موسسه در چارچوب مسئولیت مدنی بخش خصوصی و با نیتی خیر خواهانه بدون دریافت وجه طی ۴ سال گذشته حسابرسی فعالیت های مالی کانون را تا پایان سال ۹۰ بر عهده داشته است و بسیار امیدواریم این همکاری و مساعت تداوم یابد.

گزارش مالی و گزارش موسسه حسابرسی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳

دریافت فایل pdf گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۹

دریافت فایل pdf گزارش حسابرسی سال مالی ۹۰

گزارش موسسه خسابرس از عملگرد سال مالی ۹۲

گزارش مالی استانها (۱۳۹۳)

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...