کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۱

[heading style=”1″]تاریخچه تاسيس[/heading]

وظايف دفتر تهران هنوز بر عهده دفتر مركزي است. نمايندگان جديد استان تهران تلاش زيادي را براي تشكيل اين دفتر نمودند. تمام اين تلاش ها موكول به  بعداز ثبت منتخبين جديد هيئت مديره و يا برگزاري انتخابات مجدد هيئت مديره گرديده است. هيئت مديره كانون با تشكيل دفتر نمايندگي شهريار كه يك از شهرستان هاي استان تهران است در سال 90 موافقت نموده است كه اطلاعات آن قابل دسترسي است.

 عملا استان تهران توسط هيئت مديره كانون اداره مي شود. در اساسنامه كانون در رابطه با دفتر نمايندگي تهران آمده است:

بند 7 ماده 9 اساسنامه كانون هموفيلي ايران :

اداره دفتر نمايندگي استان تهران بر عهده هيئت مديره مي باشد و هيئت مديره مكلف است در پايان تصدي پيشنهاد تأسيس دفتر تهران و چگونگي اداره آنرا به مجمع عمومي عادي ارائه نمايد.

[heading style=”1″]نمايندگان عضو مجمع عمومي[/heading]

1

احمد قویدل

 دانشجوي حقوق

 افتخاري

2

امین افشار

لیسانس

پیوسته

3

سعید برپروشان

فوق دیپلم

پیوسته

4

سهیل امیری

فوق لیسانس

پیوسته

5

انسیه بیدار

 فوق ديپلم

 وابسته

6

اسماعیل جعفری

دانشجو

پیوسته

7

کامبیز صابری

فوق لیسانس

پیوسته

8

کورش مالمیر

پیوسته

9

حسن هاشمی

دكترا

پیوسته

10

فرشته ایزدی

لیسانس

پیوسته

11

شیدا صدیق بهزادی

فوق لیسانس

پیوسته

12

علی اکبر چوپان

مهندس

 وابسته

13

حیدرعلی جهانیان

لیسانس

پیوسته

14

مهدیه نجیمی

فوق لیسانس

پیوسته

15

حامد مرادپور

فوق دیپلم

پیوسته

16

حمید جلیلی

لیسانس

پیوسته

17

مژگان فخیمی

لیسانس

پیوسته

18

عباس کشفی

ليسانس

پیوسته

19

محمود رضا محمودی

لیسانس

پیوسته

20

ایمان پائین شهری

ليسانس

پیوسته

21

احمد بابا علی

فوق لیسانس

پیوسته

22

حسین هادی نژاد

دیپلم

پیوسته

23

محسن اصغر زاده

لیسانس

پیوسته

24

مسعود بوربور

فوق دیپلم

پیوسته

25

سودابه نوری

فوق دیپلم

وابسته

26

راحله شکوهی فر

لیسانس

پیوسته

27

علیرضا غلامیان

فوق دیپلم

پیوسته

28

سید اکبر زنوز زاده

فوق ليسانس

 وابسته

29

محمود مهرابیان

دیپلم

پیوسته

30

سید مرتضی میری

فوق دیپلم

پیوسته

31

حمیده خانجانی

دیپلم

وابسته

32

مرداویچ خلیلی دیلمی

لیسانس

پیوسته

33

محمد علی خورسند نیا

لیسانس

پیوسته

34

حسین جماعتی

لیسانس

پیوسته

35

حسین سلیمانی

دیپلم

پیوسته

 36

فرزانه نظری

لیسانس

پیوسته

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...