کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آخرین مطالب

پيشگيري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

پيشگيري

خدمات درمان جامع

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

كانون هموفيلي ايران تلاش مي نمايد با بهرمندي از امكانات بخش دولتي و خصوصي و خيريه امكان اخذ خدمات درمان جامع را براي بيماران فراهم آورد. در درجه اول ضرورت ...

چارت سازماني

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

 

آئین نامه های مصوب

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

آئین نامه استخدامی کانون هموفیلی ایران مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF آئین نامه مالی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت ...

هیئت بازرسی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هیئت بازرسی و شرح وظایف آن به نقل از اساسنامه   ماده ۲۲: هیئت بازرسی ۱-       مجمع عمومی عادی در هر سال سه نفر از اعضای مجمع را بعنوان هیئت بازرسی اصلی و ...

هیئت مدیره

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هیئت مدیره و وظایف آن به نقل از اساسنامه ماده ۲۰: هیئت مدیره ۱- کانون به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی ...

مجمع عمومی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

 مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري  در كانون هموفيلي ايران ( به نقل از اساسنامه ) ماده 14 : مجمع عمومي عادي 1-     مجمع عمومي عادي مي بايست همه ساله حداكثر تا ...

اساسنامه

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

اساسنامه کانون هموفیلی ایران دریافت متن کامل اساسنامه بصورت PDF

مجوز های فعالیت کانون

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

شماره حساب هاي كانون

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

شماره حساب هاي كانون هموفيلي ايران جهت واريز كمك هاي مردمي 1-شماره حساب جاري جام بانك ملت 23/ 2120000023  شماره شبا  IR52 0120 0000 0000 2120 0000 23 2-شماره حساب  بانك ملي ...

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...