کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

تجلیل و تقدیر از پرستاران بیمارستان های امام خمینی (ره)، بیمارستان مفید و درمانگاه جامع هموفیلی ایران در میهمانی خیریه پایان سال کانون هموفیلی ایران باحضور استاد فریدون علا. بنیاانگذار سازمان انتقال خون ایران . دکتر کاظمی دینان، سفیر دوستی کانون هموفیلی ایران ، سفیر غذای سالم کانون . نایب رییس هیات مدیره.، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، قایم مقام مدیرعامل و جمعی از هنرمندان و خیرین ارجمند درتاریخ سوم بهمن انجام پذیرفت.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...