کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱

كارگاه آماده سازي تجهيزات پخت طولاني ترين پيتزا جهان به طول دو كيلومتر در جزيره كيش  !

مي توانيد تصور نمائيد براي پخت بزرگترين پيتزاي جهان چه تجهيزاتي لازم است؟ همه سوال مي كنند اين كار واقعا عملي و اجرايي است ؟ گروهي در حال تلاش هستند كه اين اقدام با موفقيت به پايان برسد. شركت اقدام كننده همه تلاش خود معطوف اين موفقيت نموده است. چند پخت آزمايش در متراژهاي كم اجرايي گرديده است. چنانچه اعلام گرديده است عوايد فروش نمادين اين پيتزا به بيماران هموفيلي تعلق گرفته است . كانون هموفيلي ايران به زودي ضمن انتشار گواهي هاي نيكوكاري فروش نمادين يك قطعه از بزرگترين پيتزاي جهان به مبلغ ده هزار تومان را منتشر مي نمايد و كليه هموطنان مي توانند در هر نقطه از ايران در خريد نمادين يك قظعه از بزرگترين پيتزاي جهان مشاركت نمايند. گروه داوطلبين كانون به زودي براي عرضه لوح سپاس  و جلب مشاركت مردم در جزيره كيش استقرار خواهند يافت.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...