قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت
۱- با توجه به اینکه کانون هموفیلی ایران موسسه است غیر سیاسی ، انعکاس هر نوع موضع گیری های سیاسی له یا علیه’ در این سایت ممنوع است.

۲- کانون هموفیلی ایران موسسه ای است عام المنفعه و غیر انتفاعی لذا هر نوع بهره برداری اقتصادی از تین سایت چه در چارچوب جمع اوری کمک های مالی، یا فروش محصولات به نفع موسسه ازطریق حساب های رسمی موسسه میسر است. اعلام شماره حساب اشخاص حقیقی اعم از مدیران موسسه و کارکنان و یا هرشخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ممنوع است.

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست