تماس با ما

  آدرس: تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچه عباس شفیعی, پلاک ۳

  تلفن: ۶۶۴۰۸۶۰۵,۶۶۴۰۸۵۳۳  ۲۱ ۹۸ +

  خط مستقیم: ۶۶۴۱۹۴۱۶ ۲۱ ۹۸ +

  نمابر: ۶۶۴۹۸۵۵۸ ۲۱ ۹۸ +

  کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۹۳۱ 

  ایمیل: Center.hemophilia@gmail.com

   

  1397 اکانون هموفیلی ایران | خیریه | طراحی وب سایت:  امیدواران هاست