بخش فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات

Gholizadeh

مسئول واحد

مهندس مختار قلی زاده

کارشناس واحد :

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست‌های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می‌باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن‌آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده‌ها، شفاف ‌سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می‌شود و در دستور کار واحد قرار می‌گیرد.

 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

پوزیشن واحد در چارت سازمانی:

واحد IT زیر نظر مدیریت مرکز درمان جامع هموفیلی و مدیریت کانون هموفیلی انجام وظیفه می‌نماید.

شرح وظایف واحد:

 1. رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
 2. وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
 3. شرکت در جلسات
 4. همکاری در انجام برنامه‌ها و اهداف مرتبط
 5. انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
 6. ایجاد بستر مناسب برای استقرار نرم افزارهای مدیریت جامع درمانگاه به کمک مشاوران و مجریان نخبه
 7. نیازسنجی و استفاده از تکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT
 8. انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان
 9. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی
 10. رابط بین مرکز و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه IT در کانون هموفیلی ایران
 11. ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به صورتهای بی سیم و با سیم به عنوان ابزاری مهم و کارآمد
 12. مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی
 13. ارائه گزارشات مختلف باتوجه به نیاز به مدیران و بخش های مختلف

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست