کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

آخرین مطالب

سفير ورزشي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

سفير ورزشي

سفير نيكوكاري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

سفير نيكوكاري

سفير دوستي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

سفير دوستي

اطلاع رساني

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

اطلاع رساني

برگزاري اردو

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

برگزاري اردو

وعده هاي غذايي خوابگاه

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

وعده هاي غذايي خوابگاه

خوابگاه بيماران شهرستاني

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

خوابگاه بيماران شهرستاني

آموزش

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

آموزش

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران  ضررو زيان  71 نفر  ديگر از هموفيلي ها و تالاسمي ها را پرداخت كرد شماره پرونده بيماراني كه  نصف ديه آنان قابل تحويل است ديه 71 نفر ...

حمايت هاي رفاهي و اجتماعي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

حمايت هاي رفاهي و اجتماعي

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...