کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

آخرین مطالب

كمك هزينه دانشگاهي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

كمك هزينه دانشگاهي

خدمات مددكاري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

خدمات مددكاري

پيشگيري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

پيشگيري

خدمات درمان جامع

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

كانون هموفيلي ايران تلاش مي نمايد با بهرمندي از امكانات بخش دولتي و خصوصي و خيريه امكان اخذ خدمات درمان جامع را براي بيماران فراهم آورد. در درجه اول ضرورت ...

چارت سازماني

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

 

آئین نامه های مصوب

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

آئین نامه استخدامی کانون هموفیلی ایران مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF آئین نامه مالی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت ...

هيئت بازرسي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هيئت بازرسي و شرح وظايف آن به نقل از اساسنامه   ماده 22: هيئت بازرسي 1-       مجمع عمومي عادي در هر سال سه نفر از اعضاي مجمع را بعنوان هيئت بازرسي اصلي و ...

هیئت مدیره

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هیئت مدیره و وظایف آن به نقل از اساسنامه ماده ۲۰: هیئت مدیره ۱- کانون به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی ...

مجمع عمومی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

 مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري  در كانون هموفيلي ايران ( به نقل از اساسنامه ) ماده 14 : مجمع عمومي عادي 1-     مجمع عمومي عادي مي بايست همه ساله حداكثر تا ...

اساسنامه

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

اساسنامه کانون هموفیلی ایران دریافت متن کامل اساسنامه بصورت PDF

سفيران كانون

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...

بهاره رهنما - سفير دوستي

بهاره رهنما - اولين  " سفير دوستي كانون هموفيلي ايران " هيئت مديره كانون هموفيلي ...