کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

آخرین مطالب

برگزاري اردو

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

برگزاري اردو

وعده هاي غذايي خوابگاه

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

وعده هاي غذايي خوابگاه

خوابگاه بيماران شهرستاني

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

خوابگاه بيماران شهرستاني

آموزش

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

آموزش

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران  ضررو زيان  71 نفر  ديگر از هموفيلي ها و تالاسمي ها را پرداخت كرد شماره پرونده بيماراني كه  نصف ديه آنان قابل تحويل است ديه 71 نفر ...

حمايت هاي رفاهي و اجتماعي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

حمايت هاي رفاهي و اجتماعي

كمك هزينه دانشگاهي

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

كمك هزينه دانشگاهي

خدمات مددكاري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

خدمات مددكاري

پيشگيري

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

پيشگيري

خدمات درمان جامع

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

كانون هموفيلي ايران تلاش مي نمايد با بهرمندي از امكانات بخش دولتي و خصوصي و خيريه امكان اخذ خدمات درمان جامع را براي بيماران فراهم آورد. در درجه اول ضرورت ...

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...