معرفی کانون هموفیلی

ما اعتقاد داریم: می توانیم با کمک مردم نیکوکار کیفیت زندگی بیماران هموفیلی را بهبود بخشیم
کانون هموفیلی ایران سازمانی است غیر دولتی، غیر انتفاعی غیر سیاسی و خیریه، عضو ملی فدارسیون جهانی هموفیلی، که از سال ۱۳۴۶ شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی ادامه …

1397 اکانون هموفیلی ایران | خیریه | طراحی وب سایت:  امیدواران هاست