کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

آرشیو برای موضوع ‘پروژه هاي خاص’

نقاهتگاه و مركز بازتواني

مركز آب درماني تهران

تامين ساختمان دفتر تهران

ارتقاء سرويس هاي خوابگاه

پروژه ساخت مرکز ارایه خدمات به بیماران هموفیلی و تالاسمی

درمانگاه رشت

سفيران كانون

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...

بهاره رهنما - سفير دوستي

بهاره رهنما - اولين  " سفير دوستي كانون هموفيلي ايران " هيئت مديره كانون هموفيلي ...