کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

آرشیو برای موضوع ‘بازدید مجازی از کانون’

بازديد از دفاتر نمايندگي

بازديد از خوابگاه كانون

بازديد از دفتر مركزي

بازديد از مركز درمان جامع

سفيران كانون

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...

بهاره رهنما - سفير دوستي

بهاره رهنما - اولين  " سفير دوستي كانون هموفيلي ايران " هيئت مديره كانون هموفيلي ...