کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

این هفته سازمان تامین اجتماعی آیا پاسخگو خواهد بود؟
گروهی از زنان و دختران تحت پوشش تامین اچتماعی که دو سال است پس از تصمیم غیر کارشناسی و ناگهانی این سازمان بیمه گر از شمول دفترچه بیماران خاص (معافیت از پرداخت فرانشیز) خارج شده اند در سازمان تامین اجتماعی جمعی حضور یافته و خواهان پاسخگویی مدیران این سازمان شدند. با اصرار تچمع کنندگان مدیر کل درمان غیر مستقیم این سازمان با این جمع ۳۰نفره دیدار و قول بررسی موضوع را طی یکهفته اتی را دادند. مقرر شده است کانون هموفیلی ایران مجددا در خواست این بیماران را طی نامه به این سازمان منعکس نماید.

این حرکت به صورت خودجوش توسط بیمارانی که افزایش هزینه های درمانی انها هم سلامتشان را به مخاطره انداخته و هم بار مالی آن سبد مایحتاج ضروری بیماران را کوچک کرده است‌ برنامه ریزی شد. کانون هموفیلی ایران به بیماران و خانواده های انها توصیه نمود از حمل پلاکارد های اعتراضی خودداری و اصل حرکت را به مذاکره و گفت وگو و درنهایت مطالبه این حق خود را بنمایند.کانون هموفیلی ایران ضمن تقدیر از شرکت کنندگان در این برنامه از اینکه توصیه کانون حامی خود را عمل کردند سپاسگزاری می نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...