کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
حضور مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در بیمارستان تریتا در تهران ، ارایه یک سحنرانی آموزشی و ارایه اطلاعات به مراجعین بیمارستان در رابطه با بیما ی های خونریزی دهنده در زنان و دختران، مدیرعامل کانون مذاکره مقدماتی در رابطه با عقد یک تفاهم نامه با بیمارستان را سرکار خانم مظاهری به انجام رساندند.
مدیر عامل کانون هموفیلی در سخنرانی خود برای پرسنل شرکت کننده در برنامه اموزشی هماهنگ شده توسط سوپر وایزر آموزشی این بیمارستان ضمن یاد آوری ششم مرداد به عنوان روز جهانی هپاتیت از نامگذاری این روز تحت عنوان هموفیلی و زنگ پایان هپاتیت ضمن اعلام اینکه هپاتیت سی دیگر قابل درمان است از پایان چالش ابتلای هموفیلی ها به هپاتیت سی خبر داد. وی تاکید کرد داروهای خوراکی و طول درمان سه ماهه آنهم بدون عوارض داروهای قبلی زنگ پایان هپاتیت را به صدا در اورده است.
مدیر عامل کانون از پرسنل بیمارستان تریتا در خواست نمود در صورت برخورد با این بیماران آنها جهت درمان به مراکز معرفی شده راهنمایی کنند.
 

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...