کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۵ تیر ۱۳۹۷

جایگاه دارو های نو ترکیب در جامعه جهانی هموفیلی
بیماران ارجمند پیرو سوال های مکرر شما در رابطه با دارو های نو ترکیب آمار فدراسیون جهانی هموفیلی را در رابطه با مصرف دارو های نو ترکیب و پلاسمایی اطلاع رسانی می کنیم . همانطور که ملاحظه می فرمایید آمار فاکتور ۸ نوترکیب با بالغ بر ۶ میلیارد و ششصد و یازده یونیت است تقریبا دو برابر مصرف فاکتور ۸ پلاسمایی با بیش از ۳ میلیارد یونیت است. و نکته قابل توجه آنکه بیشترین مصرف فرآورده های نو ترکیب در کشور های ارو پایی و آمریکایی است .

تکرارخبر مهم – بیماران ارجمند مصرف کننده فاکتور ۸ – با توجه به مجموعه مشکلات ارزی کشور توصیه می شود ضمن مراجعه به پزشک معالج بررسی سوابق درمان به خصوص نداشتن سابقه مهار کننده امکان تغییر دادن داروی مصرفی خود را از پلاسمایی به نو ترکیب را فراهم فرمایید. اطفا این توصیه را جدی بگیرید.

توصیه مهم – بیماران ارجمند با کمبود فاکتور ۸ و ۹ اگر ار آزمایش مهار کننده شما یکسال گذشته است جهت انجام این آزمایش به مرکز درمان جامع هموفیلی ایران مراجعه فرمایید

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...