کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اهدا‌تندیس‌مجمع‌سلامت‌به‌مدیر‌کانون‌  هموفیلی‌ایران‌دراستان‌سیستان‌‌وبلوچستان- کانون هموفیلی ایران این موفقیت را به سرکار خانم سلمانیان تبریک عرض می نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...