کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

نور افشانی قرمز پل قوسی اورمیه به مناسبت روز جهانی هموفیلی

کانون هموفیلی ایران مراتب تشکر و قدردانی این انجمن را از پیوستن شهرداری اورمیه ربه حرکت جهانی نور افشانی قرمز به مناسبت روز جهانی هموفیلی اعلام می نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...