کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶

گرامی داشت روز پرستار و تقدیر مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در اصفهان سرکار خانم بهمن پور از پرستاران بخش هموفیل یو تالاسمی بمارستن سید الشهدا اصفهان

 

تقدیر از سرپرستار بخش هموفیلی و تالاسمی بیمارستان بوعلی اردبیل – دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران – اردبیل

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...