کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶

آگهی دعوت اعضاء برای مجمع عمومی فوق العاده
موسسه کانون هموفیلی ایران
به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
بدینوسیله از تمامی اعضاء مجمع دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۶ راس ساعت ۳۰/ ۸ صبح در محل سالن زمرد هتل کوثر واقع در تهران خیابان ولیعصر، کوی شهید ملایی، پلاک ۲۱ با دستور ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
تغییر مرکز اصلی موسسه ( آدرس )
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...