کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۴

شناسایی زنان و دختران با اختلالات انعقادی یکی از اهداف مهم کانونzanan2

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن ارسال دو مطلب برای سایت کانون اظهار نموده است یکی از اهداف کانون شناسایی زنان و دختران با اختلالات انعقادی است . مدیران دفاتر کانون می بایست در برنامه ریزی های خود به امر مهم توجه نموده و از طرق مختلف در این حوزه اقدام به اطلاع رسانی نمایند. یکی از فایل های ارسالی ویژه نامه ای از نشریه زندگی است که مطالب آن متمرکز در این حوزه و به زبان ساده و دیگری پرسشنامه خود اظهاری و خود کنترلی در حوزه شناسایی زنان و دختران با اختلالات انعقادی است.

قویدل در ادامه مطلب ارسالی تاکید نموده است بر اساس تجارب کانون مدارس دخترانه از کلاس هشتم یکی از مراکز مهم برای شناسایی دختران با مشکل اختلالات انعقادی است . عقد تفاهم نامه با ادارات آموزش و پرورش و حضور پزشکان و کارشناسان آشنا به این حوزه در مدارس و به کارگیری روش های متنوع و قابل توجه جوانان می تواند به یک اطلاع رسانی موفق منجر گردد. ترغیب دانش آموزان به تهیه روزنامه دیواری با موضوع خونریزی در زنان ، برگزاری مسابقات آموزشی خاص و حتی مسابفه انشاء ، داستان نویسی و نقاشی از روش های موثر برای اطلاع رسانی بوده و هستند . به موازات این برنامه ها انتشار بروشور پیوست در مدارس و همچنین پرسشنامه می تواند تکمیل کنند اقدامات شما باشد.

وی متخصصین زنان و ماماها را نیز از دیگر کانون هایی دانست که می توانند در تحقق این هدف کانون را یاری نمایند . بروشور پیوست و همچنین پرسشنامه به گونه ای تنظیم شده است که قابلیت مطالعه در مطب های پزشکان متخصص زنان را برای مراجعین دارد. جلب همکاری داوطلبین برای توزیع مرتب این اطلاع رسانی ها در مطب پزشکان کمک شایانی به شناسایی این بیماران می نماید.

مدیر عامل کانون در ادامه افزوده است: از دیگر کانون های قابل توجه در حوزه شناسایی زنان و دختران با مشکل اختلال انعقادی را مشارکت در برنامه های سازمان های مردم نهاد دیگر دانسسته و تاکید نموده است همکاران ارجمند می توانند از موقعیت متشکل دیگر سازمان های مردم نهاد با جلب موافقت آنان جهت تحقق این هدف بهره ببرند . این نوع سازمان ها معمولا نشست های سالیانه ای به صورت های مختلف با اعضاء خود دارند که همکاران می توانند برای شرکت در نشست ها و ارایه رهنمود ها تقاضای فرصت بنمایند. انجمن های علمی نیز همطراز با این سازمان ها حتی با ظرفیت بالاتر می توانند از همکاران ما در  حوزه این اطلاع رسانی باشند. قویدل در پایان گفته است:  بی تردید مناسبت های نمایشگاهی و سمینار ها نیز یکی از عرصه هایی است که می تواند هدف این اطلاع رسانی ها با توجه به مخاطب آن قرار گیرد. امیدوارم مدیران کانون در استانها بتوانند تجارب موفق خود را در این حوزه جهت انعکاس در سایت ارایه دهند.

پرسشنامه برای شناساییزنان و دختران با اختلالات انعقادی

فصلنامه زندگی

[document url=”http://hemophilia.org.ir/wp-content/uploads/2015/11/porsesh-zanan.pdf”]

[document url=”http://hemophilia.org.ir/wp-content/uploads/2015/11/zanan2.pdf”]

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...