کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۴
پیام تشکر رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایرانjafari
به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی
خرسندیم که به یاری حق و کمک تک تک اعضای محترم هیئت مدیره و با کمک مدیر عامل محترم منتخب هیئت مدیره، مدیران و نمایندگان محترم دفاتر نمایندگی و همکاران محترم دفتر مرکزی، توانستیم در حضور نمایندگان محترم ارگانهای ناظر، مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسی را در کمال آرامش و به دور از چالشهای هر ساله برگزار نماییم. بدین وسیله مراتب تشکر خود را ازکلیه شما که یاریگر ما بودید، اعلام می دارم.
امیدواریم در پناه ایزد منان در دوره پیش رو بتوانیم قویتر و مؤثرتر از گذشته در خدمت رسانی به جامعه پویا و توانمند هموفیلی گام برداشته و این سازمان مردم نهاد با گستره کشوری را پیش از پیش شکوفا نمایم.
 
ومن ال… توفیق
اسماعیل جعفری عراقی
رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران
بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...