کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

az sh

دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی پیشتاز در ارتباط با شهرهای استان

به گزارش مدیر عامل کانون هموفیلی ایران دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی موفق ترین دفتر کانون در ایجاد ارتباط با شهرستان های استان است . احمد قویدل  دریاداشتی که برای انتشار در سایت کانون آماده نموده بود  نوشته است :

بررسی گزارش های استانی و همچنین پاسخ هایی که که به دوبخشنامه کانون در راستای ارایه برنامه یکساله دفاتر ارسال گردیده است نشان می دهد سرکار خانم طبقچی مدیر توانای استان آذربایجان شرقی بی تردید در ارتباط با شهرستانهای استان موفق ترین دفتر است . ایجاد ارتباط در عالی ترین سطح یعنی با فرمانداران شهرستانها و برگزاری نشست با مدیران دولتی در شهرستانها، ارتباط با بیماران شاکن شهرستانها و سفر های مرتب به دفاتر از ویژگی های مهم این توسعه یافتگی است .انتقال سهمیه دارویی بیماران به شهرستانها و نظارت بر جگونگی دسترسی بیماران به آن و همچنین مشارکت در برنامه های آموزشی حین خدمت کارکنان شبکه سلامت نیز از ویژگی های موفق این ارتباط پایدار است.

به عنوان مدیر عامل کانون هموفیلی ایران این موفقیت را به سرکار خانم طبقچی صمیمانه نبریک گفته و بدون تعارف با دیگر مدیران استانها در پایان سال اعلام می نمایم که تنها دفتری که ارتباط پایدار و رو به توسعه در با شهرستان های استانها دارد دفتر استان آذربایجان شرقی است که نتیجه تلاش های خشتگی ناپذیر مدیر این دفتر نمایندگی است. به کلیه مدیران دفاتر نمایندگی نوصیه می نمایم از تجربیات این مدیر توانا در حوزه توسعه ارتباط با شهرستانهای استان بهره مند شوید.همکاران گرامی در مدیریت استانها می بایست به این موضوع مهم توجه نمایند که حوزه مسئولیت مدیران استانی است. محدود کردن فعالیت به مرکز استان منجر به تضیع حقوق بیماران شهرستانی است. اعتقاد راسخ دارم که یکی از دلایل حضور حداکثری بیماران استان آذربایجان شرقی درگردهمایی استانی این تلاش ارزنده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...