کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲

بخش نامه وزارت بهداشت به مركز اورژانس كشور در رابطه با بيماران هموفيلي

وزارت بهداشت پس از اطلاع از سه حادثه در رابطه با بيماران هموفيلي كه متاسفانه دو مورد منجر به فوت و يك مورد منجر به قطع پاي مصدومين گرديد طي نامه اي خطاب به مدير كل محترم مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور ضرورت اعزام بيماران هموفيلي مصدوم  را به مراكزدرماني خاص اين بيماران فارغ از مسئوليت هاي تعريف شده در حوزه جغرافيايي مراكز اورژانس را متذكر گرديد.

ambolans

در اين نامه مهم نتيجه اين اقدام را استفاده مراكز درماني تخصصي، از فرصت طلايي براي رسيدگي به مصدومين هموفيلي اعلام گرديده است. متاسفانه عليرغم صدور اين نامه در تاريخ 13 بهمن ماه كه پيوست آن فهرست مراكز درماني هموفيلي در كشور است، مركز فوريت هاي پزشكي شهرستان پاكدشت در نزديكي تهران درتاريخ 29 بهمن ماه نه تنها از حمل بيماري كه در منزل دچار خونريزي مغزي خودبخودي در ساعت 2 با مداد گرديده بود، خودداري نموده و حتي بر بالين بيمار حاضر نشدند .  متاسفانه با وخامت حال اين جوان 17 ساله خانواده او را در وضعيت بسيار مناسبي در صندلي عقب يك خودروسواري ساعت 6 صبح  مصدوم را به سمت تهران حمل مي نمايند. نهايتا در ساعت 8 و سي دقيقه بيماردر حاليكه حال وخيمي داشت به بيمارستان امام خميني (ره )‌ مي رسد. بيمار سه روز بعد در بهت و ناباوري خانواده فوت مي نمايد. بايد اميدوار بود بعد از اين 4 حادثه تلخ مركز فوريت هاي پزشكي به وظايف خود در رابطه با اين بيماران عمل نمايد.

bakhshname

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...