کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

2

مجمع عمومي فوق العاده كانون براي اصلاح اساسنامه برگزار مي گردد
به گزارش روابط عمومي كانون هموفيلي ايران هيئت مديره در تصميمي مسئولانه برگزاري همزمان مجمع عمومي عادي و فوق العاده را در دستور كار قرار داده و آگهي نوبت اول مجمع عمومي فوق العاده را با دستور تغيير اساسنامه همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم مجمع عمومي فوق العاده در صفحه 6 روزنامه كيهان مورخ هفت بهمن ماه 92 انتشار داده است. كميته اي 5 نفره تحت عنوان كميته اصلاح اساسنامه مركب از آقايان اسماعيل جعفري – شهرام كرمي – مير ولايت الدين هاشمي – امير طراوت – احمد قويدل وظيفه تدوين پيش نويس تغييرات اساسنامه را بر عهده گرفته اند. مقررگرديده است دبير هيئت مديره كانون آقاي هاشمي وظيفه جمع آوري نقطه نظرات اعضاي مجمع عمومي كانون را بر عهده داشته باشند روابط عمومي كانون اظهار اميد واري مي نمايد كه گام يك اصلاح اساسنامه در مجمع مذكور برداشته شود. لطفا بر اساس دستورالعمل هيئت مديره اقدامات لازم را در ارايه نظر در رابطه با تغيير اساسنامه را به انجام رسانيد.

با توجه به اينكه حدنصاب قانوني برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نيازمند حضور حدود 116 نفر از اعضاء مجمع است ارزيابي هيئت مديره آن است كه نوبت دوم مجمع عمومي عادي و فوق العاده با نصاب نصف + يك اعضا به حد نصاب برسد . مشاركت اعضاي مجمع عمومي در اعلام نقطه نظرات پيشنهادي جهت تغييرات مذكور مي تواند نقش مهمي در انجام اين اقدام مهم ايفا نمايد.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...