کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۲

مجمع عمومي عادي كانون هموفيلي ايران 4 بهمن برگزار مي گردد
به گزارش روابط عمومي كانون هموفيلي ايران بر اساس مصوبه هيئت مديره اين موسسه خيريه مجمع عمومي عادي اين كانون در تاريخ 4 بهمن ماه سالجاري نشكيل مي گردد .

به نام خدا
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه به صورت فوق العاده
نوبت اول
کانون هموفيلی ايران
به شماره ثبت 859 و شناسه ملی 10100106162

بدینوسیله از تمامی اعضاء مجمع دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول که در تاريخ 04/11/1392 راس ساعت 9:30 صبح در محل ساختمان درمانگاه جامع کانون هموفيلی ايران واقع در تهران ، خيابان فلسطين ، چهارراه زرتشت با دستور ذيل برگزار مي¬گردد، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :
1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونی
2- قرائت گزارش موسسه حسابرسي
3ـ تصويب تراز و صورت هاي مالي 90 و 91
4ـ تصويب روزنامه جهت درج آگهی ها
5ـ انتخاب هيأت بازرسي
6ـ بررسی و تعيين تکليف حقوقي دفتر نمايندگی استان تهران
7ـ اصلاح آئين نامه های کانون و بررسی پيشنهادات هيأت مديره

* کانديداهای عضويت در هيأت بازرسی می بايست حداکثر تا تاريخ 18/10/92 جهت ثبت نام به دفتر مرکزی يا دفاتر نمايندگی کانون در استانها مراجعه و مدارك لازم را جهت كانديداتوري ارايه نمايند.

هیأت مدیره کانون هموفيلی ايران
8 / 10 / 92

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...