کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۲

2

 بیماران هموفیلی استان فارس برگزار گرديد
به گزارش مسئول دفتر نمايندگي كانون هموفيلي ايران در استان فارس خانم يلدا اردشيري در تاریخ27مرداد با حضور خانواده ها و مسئولین دانشگاه علوم پزشكي فارس و همكاري اداره صنعت و معدن جشن بيماران هموفيلي فارس با مديريت هنري آقاي وحيد عليزاده و گرو سفيران دوستي برگزار گرديد. گروه سفران دوستي با رايه برمنامه هاي شاد موسيقي و طنز داوطلبانه اوقات خوشي را براي بيماران هموفيلي به وجود آوردند.
در اين مراسم از رياست بيمارستان دستعيب شيراز، رياست محترم پرستاري و سرپرستار بخش هموفيلي در رابطه با خدمات صميمانه به بيماران هموفيلي تقدير به عمل آمد. مسئول بيماران خاص دانشگاه نيز در سخنراني خود از بهبود شرايط دارويي و درماني بيماران هموفيلي خبر داده و تصريح نمودند كه مي توانيم قول مساعد در رابطه با بهبود شرايط به بيماران بدهيم. دفتر نمايندگي كانون در استان فارس با همكاري خيرين جوايزي براي دانش آموزان و دانشچويان ممتاز اختصاص داده شده بود كه به آنان اهداء گرديد. به رسم هميشه به كودكان شركت كننده در اين جشن نيز هدايايي تقديم گرديد. خبرنگار روزنامه خبر نيز جهت انعكاس گزارش اين مراسم در اين جشن حضور داشتند. اين مراسم با صرف نهار و پذيرايي خانواده ها در ساعت 14 به پايان رسيد .

3

Picture-001

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...