کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۱

p-slider4

احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران:

تمکین از دستور قضایی راه برون رفت از بحران کنونی کانون هموفیلی ایران  است

اعضای محترم هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مورخ چهارم آبان 1391

اعضای محترم هیئت مدیره برگزار کننده مجمع عمومی مورخ چهارم آبان 1391

مسئولین محترم دفاتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران

اعضای محترم مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران

با سلام و احترام

چنانچه مستحضرید دستور موقت دادگاه پیرو شکایت یکی از اعضای هیئت بازرسی به کانون هموفیلی ایران ابلاغ قضایی گردید. متاسفانه اطلاع رسانی درستی به اعضای هیئت مدیره  منتخب در رابطه با دستور موقت دادگاه تحقق نیافته است. با ابلاغ قضایی مذکور عملا موقتا اعضای هیئت مدیره و بازرسی منتخب مجمع عمومی مورخ چهارم آبان ماه فاقد سمت حقوقی در کانون هموفیلی ایران هستند و هر نوع تصمیم گیری این هیئت مدیره و مدیرعامل آن خلاف قانون و قابل شکایت در مراجع قضایی است. با صدور و ابلاغ این دستور موقت به اداره ثبت شرکت ها و کانون هموفیلی ایران وقایع حقوقی زیر خارج از اراده همگان تحقق یافته است:

1-     هر نوع تغییر و اصلاح آگهی از طریق اداره ثبت شرکت ها تا رسیدگی نهایی به پرونده مذکور متوقف خواهد بود. با توجه به آگهی مخدوش اداره ثبت شرکت ها به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ چهارم آبان ماه 1391 که طی آن دو نفر به عنوان مدیر عامل و سه نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی شده اند و همچنین عدم اطلاع رسانی در ترتیب امضای صاحبان امضاء راه اقدامات حقوقی و بانکی مسدود و با دستور موقت دادگاه  فرصت انتشار آگهی اصلاحی از دست رفته است و هر تغییری دیگر نه تنها ناممکن بلکه غیر قانونی است.

2-   با ابلاغ این حکم قضایی به کانون هموفیلی ایران عملا هر اقدام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برخلاف دستور دادگاه پیگرد قانونی دارد. مدیران منتخب مجمع چهارم آبان ماه فاقد سمت در موسسه هستند. لازم به ذکر است  ادعای برخی از مدیران و استناد به این نکته که حکم دادگاه خطاب به رئیس هیئت مدیره قبلی است و خطاب به مدیران منتخب مجمع عمومی چهرم آبان 91 نیست فاقد وجاهت قانونی است. ابلاغ حکم به نام رئیس هیئت مدیره فبلی به این علت است که در زمان طرح شکایت یک عضو هیئت بازرسی هنوز مدیران قبلی موسسه را اداره می نمودند و لذا حکم دادگاه مشمول شخصیت حقوقی کانون است. ساده ترین مثال برای درک موضوع این است که مسئولیت مطالبات و بدهی های سنوات گذشته کانون مدیران جدید آن هستند.بنابراین ابلاغ قضایی خطاب به مدیران منتخب مجمع چهارم آبان ماه است. ذکر نام رئیس هیئت مدیره قبلی در ابلاغ قضایی رافع مسئولیت مدیران پس از ایشان نخواهد بود.

3-   مسئولین دفاتر نمایندگی و کارمندان موسسه  باید بدانند تکلیفی برای اجرای دستورات مدیران منتخب مجمع عمومی چهارم آبان 1391 ندارند. این اعضای مجمع عمومی عملا فعلا سمت حقوقی در موسسه ندارند. رعایت احترام و تکریم مدیران منتخب علیرغم وجود این تکلیف قانونی وظیفه تک تک ماست . فراموش نکنیم که بی تردید هر تصمیمی در رابطه با موسسه در مراجع قضایی گرفته شود بی تردید تعداد قابل توجهی از مدیران منتخب مجمع چهارم آبان در جمع مدیران آینده خواهند بود. باید با صراحت و احترام مباحث حقوق پیش آمده پی گیری شود. در عین حال به کارمندان دفتر مرکزی توصیه می شود به صورت جمعی و یا با تعیین نماینده  جهت کسب تکلیف به شعبه 29 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مراجعه فرمایند. مسئولین دفاتر کانون نیز ضرورت دارد ضمن هماهنگی با یکدیگر جهت اطلاع حقوقی از وضعیت حساس کانون راسا به شعبه دادگاه مراجعه نمایند و اقدامات خود را بر اساس تمکین از قانون و حکم دادگاه برنامه ریزی  گزارش مستقلی را جهت اطلاع دیگر مسئولین دفاتر تهیه فرمایند. انتخاب سه نفر از مسئولین دفاتر برای مراجعه به مرجع قضایی هم منطقی و هم می تواند از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری نماید. بی تردید انتخاب صحیح سه نماینده ازمسئولین دفاتر به گونه ای که تفکر های متنوع سازمان را نمایندگی نمایند در تامین وحدت سازمانی بسیار موثر است. از همه عزیزان استدعا دارم شرایط حساس کنونی را درک نموده و صبورانه و مقتدرانه از انجمن در برابر عملکرد ماجراجویانه و انحرافی مواظبت نمایند.

4-   با ابلاغ این حکم قضایی خارج از اراده مدیران قبلی موسسه مسئولیت قانونی اداره موسسه به آنان انتقال می یابد. این انتقال لامحاله و یک واقعه حقوقی است. اینکه این همکاران حکم قضایی مذکور را بپذیرند یا خیر؟ اساس سوال غلطی از نظر حقوقی است چون دستور خارج از اراده آنان صادر شده است. بدیهی است با این ابلاغ قضایی مسئولیت اداره موسسه با آنان است. اینکه  اختیار دارند به عنوان عضو هیئت مدیره استعفا  دهند واقعه حقوقی دیگری است که هم در قانون تجارت و هم در اساسنامه کانون پیش بینی لازم برای برای استعفای اعضای هیئت مدیره و تامین آن از اعضای علی البدل و اختیارات خاص مراجع قضایی شده است. اینجانب بر همین اساس اعتقاد دارم مدیر عامل قانونی موسسه هستم و بی تردید با توجه به ابلاغ حکم دادگاه اقدامات قانونی لازم را به انجام می رسانم. همکاران گرامی توجه کنند چه بخواهند و چه نخواهند بازهم خارج از اراده خودشان هدف شکایت یکی از اعضای هیئت بازرسی قرار دارند. این شکایت دقیقا متوجه همان مدیران است و به مدیرن جدید تسری ندارد. از سوی دیگر صورت های مالی هنوز به تصویب مجمع عمومی نرسیده و شکایت بازرسی در رابطه با ایجاد مانع در انجام وظایف بازرسی از اعضای هیئت مدیره دوره خود هم ماهیت حقوقی و هم کیفری دارد. پاسخگویی و مدیریت این شکایات نیاز به اقدامات هماهنگ اعضاء دارد. امیدوارم همکاران محترم دوباره  در رابطه با اقدامات هیئت بازرسی و حتی یک عضو هیئت بازرسی که طبق قانون همان اختیارات را دارد  مرتکب اشتباه نشوند.

5-   تغییر امضاء مجاز حساب های بانکی اقدامی غیر قانونی است و هر گونه تغییر بدون توجه به دستور موقت  منجر به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای موسسه می گردد. لذا به مسئولین دفاتر کانون اکیدا توصیه می نمایم که از تغییر امضاء حساب های بانکی به استناد صورتجلسه مخدوش و مشمول حکم دادگاه خود داری فرمایند. لطفا برای جلوگیری از چالش های احتمالی با مدیران منتخب راسا مقامات بانکی را در جریان دستور موقت دادگاه و مخدوش بودن آگهی ثبت قرار دهید.اینجانب نیز آمادگی دارم این اطلاع رسانی ها را انجام دهم.

6-   تنظیم فهرست ها ییمه و نامه های حوزه های مالیاتی و دیگر مکاتبات رسمی  قطعا می بایست با امضای مدیران قبلی به مراکز مربوطه اعلام گردد. اصرار بر امضاء اسناد مذکور که بار مالی هم برای موسسه دارد اشتباه بزرگی است که امیدوارم مدیران منتخب مجمع بر آنجام آن اصرار نورزند.در هرصورت اینجانب به حکم وظیفه این اطلاع رسانی را به مراجع مذکور به انجام خواهم رساند.

7-   تشکیل جلسه هیئت مدیره منتخب مفهومی ندارد. شجاعت در پذیرش حکم قضایی و تلاش برای جلوگیری از قطعیت حکم مذکور بر عهده برگزار کنندگان مجمع عمومی است که خوشبختانه طی اطلاعیه ای به عنوان هیئت رئیسه اعلام موجودیت نموده اند. لذا به منتخبین گرامی توصیه می نمایم از هدر دادن منابع سازمانی برای تشکیل جلسه ای که تصمیمات ان قانونی نیست خود داری فرمایند. هزینه برگزاری این جلسه می تواند حداقل صرف پرداخت حقوق های عقب افتاده کارکنان گردد. در شرایط کنونی منتخبین می بایست تلاش خود را معطوف به ارایه استدلال و مستندات حقوقی به نمایند.

8-   از خزانه دار قانونی موسسه این انتظار شایسته وجود دارد با تمکین به رای دادگاه، ترتیب امضای اسناد کانون را که از مدیرعامل آغاز و به خزانه دار و رئیس هیئت مدیره منتهی می شود حسب دستور دادگاه رعایت فرمایند. با توجه به شرایط حساس کنونی و اینکه طرح شکایت از طرف عضو هیئت بازرسی است، از ایشان استدعا می نمایم منبع تولید شکایت جدید از صاحبان امضاء مجاز نشوید. ضرورت دارد حزانه دار محترم هر تغییر امضاء غیر قانونی را اطلاع رسانی نمایند که برای جلوگیری از توقف فعالیت های سازمانی متناسب با آن اقدام حقوقی انجام پذیرد.

با توجه به معرفی وکیل  منتخبین مجمع عمومی مشمول دستور موقت قضایی به دادگاه – متاسفانه  این وکالت نامه بدون رعایت امضاهای مجاز کانون انجام پذیرفته است – و مراجعه ایشان به دادگاه این انتظار وجود داشت که اطلاعات کاملی از دادخواست و مستندات درخواست ابطال صورتجلسه به اعضای هیئت مدیره و بازرسی منتخب مجمع عمومی اطلاع رسانی گردد.متاسفانه تا آنجا که بنده با برخی از اعضا ء محترم از جمله مدیرعامل هیئت مدیره منتخب گفتگوهای چند ساعته نموده ام اطلاع دوستان از مبانی شکایت وهمچنین اثرات قانونی این دستور موقت بسیار ناقص است. موضوع از دوحال خارج نیست، یا وکیل محترم توانایی درک شرایط قضایی به وجود آمده را ندارد که انتخاب ایشان مایه تاسف است و یا عمدا اطلاع رسانی ناقصی به اعضای هیئت مدیره انجام می شود.

به استحضار اعضای هیئت مدیره منتخب می رسانم که ابلاغ قضایی شکایت اینجانب نیز به کانون هموفیلی ایران رسیده است و مستندات درخواست ابطال صورتجلسه  چهارم آبان 1391 نیز پیوست آن ابلاغ تحویل گردیده است. با توجه به شباهت ماهوی دادخواست اینجانب با دادخواست یکی از اعضای هیئت بازرسی اطلاع اعضای محترم هیئت مدیره منتخب از اسناد مذکور و همچنین رویت این اسناد کمک شایسته ای به درک شرایط کنونی می نماید. بازهم از اینکه هنوز این اسناد در اختیار کلیه اعضای هیئت مدیره منتخب قرار نگرفته است ابراز تاسف می نمایم.بی تردید با رویت اسناد مذکور همه همکاران می توانند کاملا متوجه نقش اشتباهات هر فرد در بوجود آمدن وضعیت کنونی ارزیابی نموده و از فرافکنی مدیرانی که وظایف  خود را به درستی انجام نداده اما برای فرار از پاسخگویی حتی راه رسیدن  اطلاعات به اعضای هیئت مدیره و مسئولین دفاتر و اعضای مجمع عمومی را بسته اند جلوگیری نمایند.

احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران

به امید روشن شدن حقیقت

موفق باشید

شانزدهم دی ماه 1391

3Untitled-3

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...