کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آرشیو برای موضوع ‘اركان كانون’

 

موضوع: اركان كانون

آئین نامه استخدامی کانون هموفیلی ایران مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF آئین نامه مالی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF آئین نامه معا ملات مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF دستور العمل انبارگردانی مصوب مجمع عمومی  [ ادامه … ]

موضوع: اركان كانون

هیئت بازرسی و شرح وظایف آن به نقل از اساسنامه   ماده ۲۲: هیئت بازرسی ۱-       مجمع عمومی عادی در هر سال سه نفر از اعضای مجمع را بعنوان هیئت بازرسی اصلی و دو نفر را بعنوان بازرسان علی البدل از بین کاندیدها و هیئت بازرسی انتخاب می نماید تا بر اساس اساسنامه به وظایف  [ ادامه … ]

موضوع: اركان كانون

هیئت مدیره و وظایف آن به نقل از اساسنامه ماده ۲۰: هیئت مدیره ۱- کانون به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل که از بین اعضای مجمع انتخاب می شوند اداره می گردد. ۲- هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب  [ ادامه … ]

موضوع: اركان كانون

 مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري  در كانون هموفيلي ايران ( به نقل از اساسنامه ) ماده 14 : مجمع عمومي عادي 1-     مجمع عمومي عادي مي بايست همه ساله حداكثر تا پايان تيرماه هر سال، به دعوت هيئت مديره برگزار گردد و در صورت عدم دعوت مجمع در موعد مقرر توسط هيئت مديره،  [ ادامه … ]

موضوع: اركان كانون

اساسنامه کانون هموفیلی ایران دریافت متن کامل اساسنامه بصورت PDF

موضوع: اركان كانون

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...