کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آرشیو برای موضوع ‘آشنايي با كانون’

تقويم فعاليت هاي ساليانه كانون

شماره حساب هاي كانون هموفيلي ايران جهت واريز كمك هاي مردمي 1-شماره حساب جاري جام بانك ملت 23/ 2120000023  شماره شبا  IR52 0120 0000 0000 2120 0000 23 2-شماره حساب  بانك ملي شعبه نمازي  0106847122000 شماره شبا IR51 0170 0000 0010 6847 1220 00

نشاني دفتر مركزي

فعاليت هاي بين المللي

فعاليت هاي كانون

کانون هموفیلی ایران سازمانی است توانمند، دموکراتیک، فراگیر و اثرگذار در سطح ملی و بین المللی که ضمن تعامل با دولت در تدوین و اجرای قوانین بهداشتی، درمانی و رفاهی، با بهره مندی از منابع مالی پایدار، نیروی داوطلب و کمیته های تخصصی در نهادینه نمودن دستاوردهای خود در راستای اهداف توسعه هزاره سوم توفیق  [ ادامه … ]

بيانيه ماموريت كانون هموفيلي ايران کانون هموفیلی ایران سازمانی است غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و خیریه، عضو ملی فدارسیون جهانی هموفیلی، که از سال 1346 شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی  و سایر اختلالات انعقادی ارثی از طریق ارائه حمایتهای داروئی، درمانی، اجتماعی، آموزشی، پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت  [ ادامه … ]

تاريخچه تاسيس كانون هموفيلي ايران جلد يك نويسنده : احمد قويدل در سال 1345 جمعي از دلسوزان جامعه هموفيلي ايران كه شامل والدين بيماران و پزشكان متخصص رشته خون و هماتولوژي بودند، پس از آشنايي با عملكرد فدراسيون جهاني هموفيلي در ايران مؤسسه اي خيريه پايه گذاري كردند كه نام آن كانون بهبود و پرورش  [ ادامه … ]

ما اعتقاد داريم : مي توانيم با كمك مردم نيكوكار كيفيت زندگي بيماران هموفيلي را بهبود بخشيم كانون هموفيلی ايران سازمانی است غير دولتی، غير انتفاعي غير سياسی و خيريه ، عضو ملی فدارسيون جهانی هموفيلی ، که از سال 1346 شمسی با هدف ارتقاء سطح کيفيت زندگی بيماران هموفيلی و ساير اختلالات انعقادی ارثی  [ ادامه … ]

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...