کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آرشیو برای موضوع ‘شخصیت های حقیقی’

نمونه يكي از بهنرين كمك ها به بيماران هموفيلي در سال 92 معلمي كه درس نيكوكاري داد تصميم كبرا روابط عمومي كانون هموفيلي ايران با هدف ترويج فرهنگ نيكوكاري بهترين و خاطره انگيز ترين  كمك ها  به اين موسسه خيريه  به در سال 1392 را انتخاب و جهت اطلاع مردم اعلام مي نمايد. اولين انتخاب  [ ادامه … ]

يكصد و بيست و دو تقدير نامه  كانون براي گروه مهر آئين و همكاران برگزاري كنسرت خيريه كانون هموفيلي ايران با توجه به تلاش ارزشمند و خير خواهانه گروه مهر آئين در برگزاري كنسرت خيريه به نفع بيماران هموفيلي و اختصاص صد درصد درآمد اين برنامه جهت بهبود شرايط زندگي بيماران هموفيلي، ضمن تقدير از  [ ادامه … ]

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...