کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آرشیو برای موضوع ‘بازدید مجازی از کانون’

بازديد از دفاتر نمايندگي

بازديد از خوابگاه كانون

بازديد از دفتر مركزي

بازديد از مركز درمان جامع

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...