کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

آرشیو برای موضوع ‘پروژه هاي خاص’

نقاهتگاه و مركز بازتواني

مركز آب درماني تهران

تامين ساختمان دفتر تهران

ارتقاء سرويس هاي خوابگاه

پروژه ساخت مرکز ارایه خدمات به بیماران هموفیلی و تالاسمی

درمانگاه رشت

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...