کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

ابراز نگرانی شدید کانون هموفیلی ایران مداخله سازمان های بیمه گر
در امر درمان بیماران و ایجاد موانع غیر اصولی برای دسترسی به دارو
مردم ایران پس از سالها انتظار برای اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند سال است طعم شیرین امنیت درمانی را در سایه منابع ملی کشور به موازات امنیت مرزهای کشورمان چشیده اند. میزان رضایتمندی مردم از عملکرد وزارت بهداشت و سکاندار این وزارتخانه در این دوره در تاریخ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بی نظیر بوده است. کانون هموفیلی ایران از دولت دوازدهم درخواست دارد طرح تحول سلامت را ادامه داده و ابراز امیدواری می نماید سکاندار این وزارتخانه دکتر هاشمی، که بی تردید زبده ترین وزیر بهداشت پس از انقلاب است، همچنان وزیر این وزارت خانه بمانند.
کانون هموفیلی ایران نگرانی شدید خود را از مداخله این سازمان ها در امر درمان و پروتکل های درمانی بیماران اعلام داشته و تاکید می نماییم این مداخله که با نگاه بنگاهداری در حوزه سلامت و کاهش هزینه سازمان های بیمه گر به زور اهرم های اقتصادی و سیاسی انجام می شود بازی با سلامتی بیماران است . ما توجه سازمان های نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی و هچنین سازمان نظام پزشکی را به این تخلفات جلب می نماییم .
متولی امر درمان و دارو وزارت بهداشت است و سازمان های بیمه گر بنا بر وظایف ذاتی خود پوشش دهنده این خدمات هستند. این سازمان ها ضرورت دارد با درک شرایط بیمان امکان دسترسی آنان را به دارو و درمان هر روز سهلتر نمایند . جای تاسف است که بیمار برای گرفتن دارو هایش در صف انتظارهای چند صد نفره با داشتن خونریزی بنشیند متاسفانه نگاه بنگاهداری حاکم بر سازمان های بیمه گر به جای آنکه به فکر سلامت بیماران باشند در حال ارایه طرح و نقشه برای افزایش در آمد های خود هستند. خارج کردن جمع وسیعی از بیماران هموفیلی از شمول خدمات خاص سازمان تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه از این نوع تصمیمات منفعت طلبانه بود که این سازمان علیرغم اعتراضات وسیع بیماران و انجمن حامی انان با اصرار آنرا اجرایی نمود و برایش مهم نبود هزینه های درمان این بیماران در سبد اقتصادی خانواده افزایش می یابد. این سازمان ها هیچگونه تخصصی در حوزه درمان بیماران نداشته و دارو را وجه نقدی می بینند که به بیمار تحویل می دهند. سازمان های بیمه گر درک نمی کنند که در مواردی درد بیمار با ۲۰ میلیون تومان دارو در یک نوبت تسکین می یابد. این همان موضوعی است که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت به خوبی درک می نماید . سالهاست این وزارتخانه این بیماران را مدیریت می نماید و حاصل آن این است که امید به زندگی در بیماران هموفیلی و دیگر اختلالات انعقادی به امید به زندگی مردم ایران کاملا نزدیک گردیده است .
کانون هموفیلی ایران از بالاترین مقام اجرایی کشور ریاست محترم جمهموری محترم و همچنین ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، وزیر محترم نعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خواست می نماییم به این آسیب بزرگ رسیدگی نمایند. ساختار اختلاطی وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی اساسا این وزارتخانه را در هر سه حوزه نا کار آمد نموده است. این در حالی است که یکی از پایه های مهم زفاه اجتماعی انواع بیمه های درمانی و اجتماعی است .

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...