کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۱

مقالات انگلیسی

Unrevealing the Complexities of Type 1

(دریافت فایل PDF)

MANAGEMENT OF CARRIERS OF HEMOPHILIA

(دریافت فایل PDF)

BLEEDING DISORDERS in WOMEN

(دریافت فایل PDF)

ARE RECOMBINANT PRODUCTS

(دریافت فایل PDF)

Molecular characterization of Iranian

(دریافت فایل PDF)

Bad Obstetric History and Fetal loss Due to Thrombophilia

(دریافت فایل PDF)

Construction of a national database and its virtues

(دریافت فایل PDF)

Frequency of Inherited Bleeding Disorders in Women with Menorrhagia

(دریافت فایل PDF)

Health Status and Developing Hemophilia Care Program in Iranian Hemophilia,Southern Iran

(دریافت فایل PDF)

INNOVATIVE THERAPIES and future prospects for haemophilia treatment

(دریافت فایل PDF)

The Role of Genetic Factors in Determining Phenotype

(دریافت فایل PDF)

Magdy El Ekiaby, MD Shabrawishi Hospital BTC & HTC Cairo, Egypt

(دریافت فایل PDF)

Importance

(دریافت فایل PDF)

Haemophilia in Europe with respect to

(دریافت فایل PDF)

Role of medical universities in

(دریافت فایل PDF)

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...