کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تاریخ تولد

جنسیت
مردزن

شغل

تلفن

همراه

توضیحات

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...