فرم امضاء نامه به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی

نامه سرگشاده مدیر عامل کانون هموفیلی ایران به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی

همراه شو
بیماران ارجمند هموفیلی با سلام و احترام :
ضمن گرامی داشت روز ملی بیماران خاص ۱۸ اردیبهشت نامه ای در رابطه با مطالبات رفاهی و اجتماعی بیماران هموفیلی خطاب به وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم شده است لطفا ضمن مطالعه در صورت موافقت با مفاد آن با امضاء نامه از مفاد نامه حمایت کنید.
توجه بفرمایید در صورتیکه قصد امضاء نامه را دارید اول از امضاء خود بر روی یک کاغذ سفید عکس بگیرید و بعد از درج مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره پرونده هموفیلی در جدول پیش بینی شده عکس امضای خود را در محل مربوطه قرار دهید.
سلامت و موفق باشید .
از اینکه همراه می شوید پیشاپیش از شما سپاسگزاری می کنیم.

 

فرم امضاء نامه به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    حداکثر حجم مجاز عکس برای ارسال 5MB می باشد

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست