کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶

خرید شارژ = کار خیر
با نصب این نرم افزار در گوشی همراه خود می توانید در هر خرید بدون آنکه هزینه ای را متحول شوید درکمک به کانون هموفیلی ایران مشارکت نمایید. پس از نصب نرم افزار اقدام به خرید خود را از درگاه کانون هموفیلی ایران انجام دهید. کمک های کوچک منشاء اقدامات بزرگ در کانون هموفیلی ایران است.وینوشریک یک اقدام خیر خواهانه با کانون شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...