کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

برگزاري مجمع عمومي عادي و فوق العاده كانون هموفيلي ايران در 25 بهمن در هتل كوثر تهران

نوبت دوم مجمع عمومي عادي و نوبت دوم مجمع عمومي فوق العاده كانون هموفيلي ايران در نوبت هاي صبح و بعدازظهر برگزار مي گردد. انتخابات هيئت بازرسي از دستور كار هاي مجمع عمومي عادي است كه 9 نفر از اعضاي مجمع عمومي  براي عضويت در هيئت بازرسي سه نفره كانديدا شده اند.يك ديگر از دستور جلسات مجمع مذكور تعيين تكليف حقوقي دفتر نمايندگي استان تهران استو هيئت مديره كانون پيشنهاداتي براي اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده كه از ساعت 15 برگزار مي گردد، دارد كه محور هاي  كلي آن عبارت است از:

1- شفاف نمودن حوزه اعضاي پيوسته كانون در مقدمه اساسنامه

2- تعيين جايگاه دفاتر شهرستانها در تحت نظر دفاتر استاني

3- اضافه نمودن بخش كمك به تصويب قوانين و مقررات در بخش اهداف كانون و اضافه نمودن مواردي كه مورد تقاضاي اعضاء بوده و از جمله اشتغال زايي و كارآفريني و تاكيد بر حقوق مادي و معنوي كانون در حوزه تحقيقات

4- خارج نمودن مسئولين دفاتر نمايندگي ( عنوان جديدي مسئول دفتر نمايندگي: مدير دفتر نمايندگي ) از جمع نمايندگان مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران

5- با توجه به درخواست دفاتر نمايندگي موضوع شعب در اساسنامه پيش بيني و زير ساخت هاي آن درحوزه نمايندگان فراهم گرديد.

6- پيش بيني فرآيند درخواست عضويت و لغو عضويت همچنين حق عضويت در اساسنامه

7- پيش بيني راه هاي آسانتر و كم هزينه تر دعوت اعضا به گردهمايي هاي استاني و دعوت اعضاي هيئت نمايندگان به جلسات

8-  پيش بيني فرآيند وكالت به اعضاي اصلي و علي البدل مجمع عمومي

9-  كاهش اعضاي مجمع عمومي با تغيير نسبت اعضاء از50 نفر به يكنفر به 100 نفر به يكنفر

10-  قطعي بودن سمت خزانه داري براي صرفا اعضاء هيئت نمايندگان

11- اصلاح فرآيند گزارش دهي اعضاي هيئت مديره به بازرسين و ارايه برنامه بودجه

12- اصلاحات جزيي درحوزه مواد بازرسي با هدف شفاف نمودن موارد تكاليف بازرسي

13- اضافه نمودن ماده واحده و تصريح بر اين امر قانوني كه هر آنچه در اين اساسنامه بر آن قيدي نگرديده است، موسسه تابع قانون تجارت خواهد بود.

پيش نويس تغييرات به مرجع ناظر ارسال و در صبح 25 بهمن ماه پيش نويس جديد در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار خواهد گرفت لازم به ذكر است كه اين تغييرات توسط كميته 5 نفره اساسنامه ( مركب از آقايان اسماعيل جعفري عراقي ، شهرام كرمي فخر آبادي، مير ولايت الدين هاشمي،  امير طراوت و احمد قويدل) كه نوسط هيئت مديره اين ماموريت به آنها محول شده ارايه و پس از اصلاحاتي در هيئت مديره در جلسه مورخ 24 بهمن به تصويب هيئت مديره رسيده و به مجمع عمومي تقديم مي گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...