کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶

آگهی دعوت اعضاء برای مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده
موسسه کانون هموفیلی ایران
به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
بدینوسیله از تمامی اعضاء مجمع دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده که در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۶ راس ساعت ۳۰/ ۹ صبح در محل سالن زمرد هتل کوثر واقع در تهران خیابان ولیعصر، کوی شهید ملایی، پلاک ۲۱ با دستور ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
۱٫ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی
۲٫ استماع گزارش موسسه حسابرسی
۳٫ تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵
۴٫ تعیین روزنامه جهت درج آگهی های کانون
۵٫ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسی
۶٫ تعیین حق عضویت اعضاء و تصویب آئین نامه های جاری
۷٫ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...